Jyrki Hirvensalo / Artist portfolio


2012


4/4

Sipoo 2011 Sipoo 2011
Sipoo 2011 Sipoo 2011
Sipoo 2011 Sipoo 2011
Hirvihaara 2010 Hirvihaara 2010
Tuusula 2010 Tuusula 2010
Sipoo 2011 Sipoo 2011
Helsinki-Vantaa 2011 Helsinki-Vantaa 2011

A mountain is more than “a mountain”

Perception is quick and slow. We flinch at the sight of a spider, or catch a ball, before actually thinking about it. Given a bit more time, our own experiences and memories become involved in our perception. When we see a mountain, it is easy to see just “a mountain”. Here, it is our own experience that we are looking at, rather than what we really see.

Things change when we start to climb. Now, our perceptions are continuously updated with new information. We do not have this option when it comes to art, at least not with a photograph. Our gaze remains distant. But what works to our advantage is that we can afford a slow gaze, and this slow gaze can help us beyond what is ostensible.

The German philosopher Martin Heidegger contemplated the possibility of releasement. Through releasement we could keep our representations and possible utilitarian viewpoints separate from the object of our perception – not know too much about it, and simply open ourselves up to what we instantly perceive.

A predecessor to the European practice of mindfulness, the Buddhist tradition provides an alternative perspective on a similar situation: When looking at distant mountains, look from a distance also at the thoughts that arise in your mind – dispassionately, yet with gentle acceptance. A mountain is more than “a mountain”, and you are more than your thoughts.

Jonni Roos


Vuori on enemmän kuin “vuori”

Havaitseminen on nopeaa ja hidasta. Säikähdämme hämähäkkiä tai nappaamme tennispallon ennen kuin ehdimme ajatella asiaa sen enempää. Jos meillä on hieman enemmän aikaa, omat kokemuksemme ja muistomme pääsevät vaikuttamaan havaintoomme. Vuoren nähdessämme näemme helposti vain “vuoren”. Silloin katselemme pikemminkin omaa kokemustamme kuin sitä, mitä todella näemme.

Tietysti on eri asia, jos ryhdymme kiipeämään. Silloin havaintomme täydentyvät jatkuvalla uudella aistitiedolla. Taiteessa, ainakaan valokuvan tapauksessa, tätä mahdollisuutta ei ole. Jäämme katselemaan etäältä. Etuna on kuitenkin se, että meillä on varaa hitaaseen katseeseen. Hidas katse on meidän mahdollisuutemme päästä näennäisyyksien tuolle puolen.

Saksalainen filosofi Martin Heidegger pohti mahdollisuutta jättää havaintomme kohde silleen. Tämä silleen jättäminen tarkoittaisi, että osaisimme olla sotkematta omia mielikuviamme ja mahdollisia hyötynäkökohtia havaintomme kohteeseen – että osaisimme olla tietämättä siitä liikaa, ja vain avautua sille, mitä havaintomme kohde välittömästi tarjoaa.

Samanlaiseen tilanteeseen liittyvä, mutta toiseen suuntaan katsova ajatus kohoaa buddhalaisuuden traditiosta, jota länsimainen tietoisen läsnäolon harjoittamisen perinne seurailee: Katsoessasi kaukaisia vuoria, katso kaukaa myös niitä ajatuksia, joita mieleesi kohoaa – samastumatta, mutta lempeän hyväksyvästi. Vuori on enemmän kuin “vuori”, ja sinä olet enemmän kuin ajatuksesi.

Jonni Roos